piątek, 24 stycznia 2020

Oświetlenie a bezpieczeństwo w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zależy od bardzo wielu czynników. Oczywiście może to być stan techniczny maszyn i urządzeń, może to być zakres obowiązków pracownika, ramy czasowe jakie ma na wykonanie każdego z zadań, oraz szereg innych czynników.
Jednym z tych czynników jest właściwe oświetlenie. Analizując tutaj zawód kierowcy samochodu łatwo znaleźć powiązanie skutecznego i odpowiedniego oświetlenia z bezpieczeństwem takiego pracownika. Jednak poziom oświetlenia ma również wpływ na bezpieczeństwo w innych dziedzinach działalności zawodowej człowieka.
Głównie wymagany poziom natężenia oświetlenia zależy od dokładności wykonywanych prac, od konieczności skupienia się (łatwiej jest się skupić przy odpowiednim oświetleniu niż przy za małym), a ponadto od tego czy na stanowisku są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, czy też nie. Analizując poszczególne czynniki wpływające na wymagany poziom natężenia oświetlenia, jasnym jest, że jeśli pracownik wykonuje detale bardziej dokładne, to oczywiście potrzebuje lepszego bardziej natężonego oświetlenia. Kwestię skupienia już opisałem wcześniej, natomiast w przypadku prac zaklasyfikowanych jako szczególnie niebezpieczne, wymóg odpowiedniego oświetlenia (raczej o znacznym natężeniu) wynika stąd, że pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, po prostu muszą widzieć, co robią, czy maszyny i urządzenia które wykorzystują są w pełni sprawne, czy mają kompletne osłony, w jakim stanie są to osłony, jakie jest najbliższe otoczenie stanowiska pracy. Biorąc to wszystko pod uwagę, oraz analizując to w kontekście cen ze źródła światła, nie jest trudne zapewnienie wymaganego poziomu oświetlenia, a płyną z tego szerokie korzyści. Po pierwsze pracownicy są bezpieczniejsi, po drugie pracują w warunkach bardziej komfortowych, więc mogą być po prostu bardziej wydajni. A jakie koszty są na zapewnienie odpowiedniego oświetlenia? Można cały zakład oświetlić punktami świetlnymi z diodami LED i wtedy zarówno koszt samych diód, jak i koszt energii elektrycznej będzie po prostu znikomy. Widać więc, że jest to niewielka lecz bardzo dobra inwestycja w bezpieczeństwo w firmie.

piątek, 17 stycznia 2020

Czy instrukcja BHP z marketu budowlanego jest wystarczająca?

Wielu pracodawców chcąc ciąć koszty, nie zatrudnia profesjonalnych behapowców do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, nie zleca też tego nikomu z pracowników zatrudnianych. Tacy pracodawcy próbują rozwiązać problem instrukcji BHP zakupując tablice zatytułowane "instrukcja BHP" - można je często spotkać w marketach budowlanych, są to tablice formatu a4, przekreślone, bądź obramowane na żółto. Ich cena waha się od dziesięciu do 30 zł. Jest więc to bardzo atrakcyjna cena. Co jednak pracodawca otrzymuje w zamian? Po pierwsze po przeanalizowaniu nie jednego z tych "dokumentów" okazuje się że nie mają one w treści wszystkich wymaganych polskimi przepisami elementów. Zatem takich tablic po prostu nie można uznać za prawidłową instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Po drugie dokumenty te są napisane tak, aby pasowały wszędzie. Z jednej strony jest to wygodne podejście, natomiast instrukcja BHP która ma zapewnić bezpieczeństwo i jednocześnie zabezpieczyć od strony prawnej pracodawcę powinna być szczegółowa, oraz dopasowana do realiów danego zakładu pracy. Takie ogólne dokumenty z marketów mają się nijak do szczegółowych instrukcji BHP które rzeczywiście odzwierciedlają warunki pracy u danego pracodawcy. odpowiadając na pytanie z tytułu trzeba stwierdzić że mimo ich inwestycja w takie "instrukcje BHP" jest niewielka, to jest to inwestycja nietrafiona.

wtorek, 14 stycznia 2020

Czy w biurze behapowiec jest potrzebny?

Typowa praca biurowa nie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Oczywiście jest to długotrwała pozycja siedząca przy komputerze, czyli statyczne obciążenie mięśni, obciążenie narządu wzroku poprzez patrzenie się na ekran monitora długi czas i z zasadniczych zagrożeń to wszystko. Z mniejszych zagrożeń występujących okresowo będzie to możliwość nadmiernego obciążenia emocjonalnego (widoczne jest to szczególnie u księgowych w terminach rozliczenia podatków dochodowego i VAT), ponadto istnieje znikome ryzyko skaleczenia się spinaczem, kartką, oblania gorącym napojem, na przykład kawą. Widać więc że w pracy biurowej praktycznie nie ma znaczących zagrożeń, a te które występują stale, czyli obciążenie narządu wzroku i obciążenie statyczne narządu ruchu - można łatwo im przeciwdziałać poprzez ćwiczenia wzroku (patrzenie na przemian blisko siebie i na przedmioty oddalone na znaczną odległość, obroty gałkami ocznymi w różne strony i szereg innych), czy poprzez lekkie ćwiczenia relaksacyjne lub rozciągające.

Czy zatem potrzebne jest wykonywanie zadań służby BHP w pracy biurowej?
Otóż prawo pracy nie wyróżnia żadnych odstępstw w zakresie organizowania służby BHP, wykonywania zadań służby BHP, w tym szkoleń, oceniania ryzyka, czy zapewnienia instrukcji bezpiecznej i higienicznej pracy.
Jest to istotne, bo na przykład ocena ryzyka zawodowego może wykazać, że w danym biurze oprócz typowych czynności biurowych, są jeszcze wykonywane jakieś inne czynności. Na przykład może to być prowadzenie pojazdu w celach służbowych. Tutaj ocena ryzyka może wykazać dosyć znaczące zagrożenie, gdyż kierując pojazdem można ulec wypadkowi, ciężkiemu czy nawet śmiertelnemu, nawet jeśli kierowca kieruje prawidłowo, a sprawcą wypadku jest osoba trzecia. Oczywiście mogą się pojawić zupełnie inne zagrożenia niż to wymienione z prowadzeniem pojazdu służbowego. Jednak na łamach tego artykułu nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich, bo właśnie ku temu służy ocena ryzyka zawodowego, w której również się identyfikuje stanowiska pracy i procesy pracy, a następnie po ich zidentyfikowaniu można zapewnić na każdy z nich instrukcję bezpiecznej i higienicznej pracy. Natomiast z tymi wszystkimi dokumentami pracodawca zapoznaje pracownika w trakcie instruktażu stanowiskowego, a ze zaktualizowanymi dokumentami pracownicy mogą być zapoznani podczas szkoleń BHP okresowych. Podsumowując w biurze BHP jest także konieczne.

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Ekspansja na województwo śląskie

Ostatnio pisałem o rozszerzeniu usług na miasto Katowice, w którym świadczymy już od jakiegoś czasu nasze usługi BHP.
Ekspansja ma to do siebie, że pochłania kolejne tereny i tak jest też w tym przypadku, listę obsługiwanych przez Nas lokalizacji można sprawdzić pod tym adresem:
http://www.pwljm.pl/obszar-dzialania/
Z nowych lokalizacji doszły oprócz Katowic miasta:

Ruda Śląska
Chorzów
Sosnowiec
Będzin
Siemianowice Śląskie
Bytom
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Świętochłowice
Piekary Śląskie
Gliwice
Zabrze
Toszek
Pyskowice

niedziela, 10 listopada 2019

BHP Katowice

BHP KatowiceI stało się, firma LJM roszerzyła obszar działalności na największe miasta województwa śląskiego, pierwszym miastem - i to jest naturalny wybór - są Katowice.